Om computersystemen en netwerken goed te beveiligen, moet je gewoon slimmer, beter en intelligenter zijn dan de mensen die je beveiliging proberen te omzeilen.

Security

Security is een thema binnen de automatisering dat steeds meer aandacht krijgt. Door nieuwe wet- en regelgevingen is security voor veel organisaties een belangrijk onderwerp. Fortytwo voert security-audits uit (zowel blackbox als grey- en whitebox), adviseert over security-vraagstukken en voert beheer uit op firewalls en secure omgevingen.


Ruime blik
De beveiliging van computersystemen en -netwerken is al enkele jaren een belangrijk thema. Daarbij wordt vaak gedacht aan virusscanners en spam-bestrijding, maar een professionele blik op security reikt veel verder: security-experts houden zich eveneens bezig met risico's ten aanzien van de beschikbaarheid van computersystemen en -servers en de integriteit van de gegevens. De plaatsing van een firewall is vaak een goede bescherming tegen hackers, maar helpt niet tegen uitval van componenten, extreme load of beveiliging van het interne netwerk.


De noodzaak
Dat een goede beveiliging nodig is, bewijst de ICT Barometer van Ernst & Young: uit een onderzoek van begin 2009 blijkt dat ongeveer 21 % van alle bedrijven het afgelopen jaar te maken heeft gehad met een security-incident. Bovendien bleek uit een onderzoek van Digibewust en Nationale Infrastructuur Cybercrime dat 80 % van alle MKB-bedrijven weinig tot geen security-maatregelen hebben getroffen. Voor de precieze resultaten, zie de website van Digibewust.


Fortytwo
Fortytwo is sinds 2004 actief met het uitvoeren van audits, security-scans, penetratie-tests en consultancy. Fortytwo is lid van de branchevereniging van nederlandse ICT-bedrijven ICT Office en vanaf medio 2009 PCI QSA.